Beroepsvereniging BATC

Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging BATC
(beroepsorganisatie therapeuten & belangen associatie consumenten)
onder registratienummer 1299 (Inge) en 1315 (Rachelle).

De BATC is in 1988 opgericht en staat garant voor de kwaliteit van de aangesloten therapeuten: BATC natuurgerichte therapeuten zijn allemaal gecertificeerd via een erkende natuurgeneeskundige opleiding en getoetst in de 5 natuurgerichte basisprincipes (energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en levenskunst).

De medische basiskennis is gekwalificeerd op minimaal HBO-niveau.
De natuurgeneeskundig therapeut functioneert volgens de omschrijving van het beroep in het beroepsprofiel natuurgeneeskundig therapeut en voldoet aan de eisen voor opname in het beroepsregister van de BATC.

Wat doet de BATC voor u als consument? BATC zet zich in om de consulten en behandelingen door zorgverzekeraars te laten vergoeden.
Bovendien zet de B.A.T.C. zich in voor consumenten in het geval er geschillen mochten plaatsvinden.

U kunt op www.batc.nl zoeken naar therapeuten die bij de BATC aangesloten en gekwalificeerd door de zorgverzekeraars zijn. De consulten van deze BATC-zorgverleners worden door de zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Raadpleeg de polis van uw zorgverzekering om te zien of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding van uw consult(en).

In geval van een geschil tussen u en de behandelende therapeut wordt u door de BATC bijgestaan. De BATC zal zonodig als bemiddelaar optreden. De bij de BATC aangesloten therapeuten vallen allen onder een klacht- en tuchtrechtreglement.